FAQ ถาม-ตอบ

ทำไมถึงขายแต่พวงหรีดแบบกระดาษ
เนื่องจากกระจายบุญเป็นเจ้าแรกในการออกแบบพวงหรีดแนวใหม่ และมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสังคม หรือการไม่เพิ่มขยะเข้าสู่กระบวนการ ด้วยการนำแนวคิด Pre-cycle (การกำจัดขยะก่อนเกิดขยะ) ทำให้พวงหรีดกระจายบุญออกแบบและผลิตจากกระดาษลูกฟูกที่สามารถนำกลับมารีไชเคิลใหม่ได้ และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พวงหรีดทำมาจากอะไร?
พวงหรีดกระจายบุญ เป็นพวงหรีดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำมาจากกระดาษลูกฟูกซึ่งเป็นกระดาษที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลและสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้โดยง่ายเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว
ทำไมถึงเรียกว่า พวงหรีดเพื่อสังคม?
เนื่องจากกระจายบุญนำรายได้จากการซื้อพวงหรีดเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือขาดแคลน สถานที่และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์คนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์สัตว์พิการหรือถูกทอดทิ้ง ฯลฯ
จะรู้ได้อย่างไรว่า “กระจายบุญ” ไปบริจาคจริง และถึงมือผู้รับจริง?
ผู้สั่งซื้อสามารถตรวจสอบการบริจาคได้จากหน้าเว็บไซต์และ Facebook “กระจายบุญ” โดยใส่ชื่อผู้วายชนม์ในช่องตรวจสอบ และยังได้รับเอกสารรับรองจากผู้รับการบริจาคในแต่ละครั้ง นอกจากนั้น ผู้สั่งซื้อสามารถร่วมเดินทางไปบริจาคได้ด้วยตัวเองในสถานที่ต่าง ๆ ตามเวลาที่จะแจ้งให้ทราบ โดยสามารถติดตามข่าวสารการไปบริจาคได้ทาง LINE@ และทางเว็บไซต์ Krajaiboon.com
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค