กรุณาใส่ชื่อนามสกุลผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง

กรอกชื่อ-นามสกุลผู้วายชนม์
* ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ตำแหน่งกรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค