กำหนดการไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “โรงพยาบาลศิริราช”


ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค “ชุดเวชภัณฑ์” ผ่านทางกระจายบุญ

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

กระจายบุญขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อโรงพยาบาล

•โรงพยาบาลศิริราช

--------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง

13/5/62 

10.30 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด 

11.30 น. ถึง โรงพยาบาลศิริราช

11.30 – 12.00 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท  

หมายเหตุ : ผู้มีความประสงค์จะไปร่วมในการบริจาคครั้งนี้    

สามารถเดินทางไปพบกันได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช

 แผนที่การเดินทาง

>>https://goo.gl/maps/VU7QsJd5mSfBepzh9<<

--------------------------------------------------

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/history.asp

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย 

1.ชุดให้เลือด 

2.ชุดให้น้ำเกลือ 

3.Three way stopcock 

4.Extension line

5.IV catheter

6.ผ้าก๊อซชุบยาฆ่าเชื้อ 

7.แผ่นปิดแผล 

--------------------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “โรงพยาบาลศิริราช”

ผ่านทางกระจายบุญในครั้งนี้ 

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”


  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค