กำหนดการไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “โรงพยาบาลลำลูกกา”

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค “ชุดเวชภัณฑ์” ผ่านทางกระจายบุญ

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

กระจายบุญขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลลำลูกกา

--------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง

4/7/62

09.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

11.00 น. ถึง โรงพยาบาลลูกกา

11.10 – 12.00 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

หมายเหตุ : ผู้มีความประสงค์จะไปร่วมในการบริจาคครั้งนี้

สามารถเดินทางไปพบกันได้ที่ โรงพยาบาลลำลูกกา

 แผนที่การเดินทาง

>>https://joo.gl/8YQp<<

--------------------------------------------------

โรงพยาบาลลำลูกกา

โรงพยาบาลลำลูกกา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอลำลูกกา ที่ตั้ง เลขที่ 46 หมู่ 9 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยมีคุณพ่อวัดพระวิสุทธิวงส์ เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา พ.ศ. 2507 สร้างสถานีอนามัยชั้น 1 โดยได้รับเงินบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ จากบริษัท ทำนาลำไทร จำกัด และได้รับบริจาคในการก่อสร้างจากมูลนิธิอุดหนุนพระวิสุทธิวงส์และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2510 

โรงพยาบาลลำลูกกา ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ แม้จะมีขีดจำกัด ด้านความสามารถอันเนื่องมาจากปัญหา การขาดแคลนห้องทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่จำเป็นในการให้บริการ ผู้ป่วยอยู่บ้างก็ตาม โรงพยาบาลก็มิ ได้ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักย ภาพ และขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการได้อย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อประโยชน์และความมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นสำคัญ

เว็บไซต์ http://www.llkhospital.com/index.php?page=nistory

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

1.ชุดให้เลือด

2.ชุดให้น้ำเกลือ

3.Three way stopcock

4.Extension line

5.IV catheter

6.ผ้าก๊อซชุบยาฆ่าเชื้อ

7.แผ่นปิดแผล

--------------------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “โรงพยาบาลลำลูกกา”

ผ่านทางกระจายบุญในครั้งนี้

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค