“ศีลเสมอกัน” คืออะไรเมื่อได้ยินคำว่า ศีลเสมอแล้วเจอกัน...ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้าง...มองเผิน ๆ เหมือนการท้าทายว่าถ้ายังมีอะไรที่คิดเห็นไม่ตรงกันมักจะจบกันที่คำพูดนี้เสมอ

หรือถ้ามองในมุมบวกอาจจะเป็นการบอกเมื่อพัฒนาตนเองตามที่แนะนำแล้วเราก็สามารถคบหากันได้... “ศีลเสมอกัน” คืออะไร แล้วใครบ้างควรมี “ศีลเสมอกัน


พระอาจารย์ ธัมมวิชชา ภิกษุณี เคยอธิบายไว้ว่า “ศีลเสมอกัน” อธิบายให้เข้าใจง่าย คือ มีความปกติ

ธรรมชาติ ธรรมดา คล้าย ๆ กัน มีความเสมอกัน ไม่แตกต่างกัน จนทำให้เข้ากันไม่ได้ ศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติ รูปแบบการใช้ชีวิต เป้าหมายในการใช้ชีวิต รวมถึง การศึกษา ความคิด  ครอบครัว ฐานะ สังคม ความเป็นอยู่  

นิสัยสันดาน ความรู้ พฤติกรรม ที่อยู่ในระดับเดียวกันเสมอกัน ใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก มีความปกติธรรมดา ธรรมชาติ ที่เหมือนกัน เสมอกัน

มีความเห็นการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันนี้ คือ มีความคิดเรื่องความดีความชั่วเสมอกัน อยู่ในระดับเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันมาก

เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดพฤติกรรม ถ้าแตกต่างกันมากก็ไม่เสมอกัน ทำให้เข้ากันยาก เสมอกันคือพอเหมาะ-พอดี-สมดุล-เหมาะสมกันศีลไม่เสมอกันมีความแตกต่างมากก็อยู่ด้วยกันยาก มีอุปสรรคทางการใช้ชีวิตมากเช่นเดียวกัน เช่น *คนหนึ่งชอบตกปลาไม่เชื่อเรื่องกรรม แต่อีกคนไม่ชอบตกปลา เชื่อเรื่องกรรม แตกต่างไปคนละทาง

*คนหนึ่งชอบค้าขายเกินกำไรเอาเปรียบมาก แต่อีกคนชอบค้าขายกำไรนิดหน่อย ช่วยเหลือกันไปแตกต่างไปคนละทาง

*คนหนึ่งชอบสันโดษอยู่บ้านอยู่กับธรรมชาติ แต่อีกคนชอบสังคม ไปเที่ยวดื่มกิน แตกต่างไปคนละทาง 

  ศีลเสมอกัน มีความใกล้เคียงกัน ก็อยู่ด้วยกันง่าย มีอุปสรรคทางการใช้ชีวิตน้อย เช่น

*คนหนึ่งชอบฟังธรรม แต่อีกคนชอบทำทาน แตกต่างแต่ไปในทางเดียวกัน

*คนหนึ่งชอบเล่นกีฬา แต่อีกคนหนึ่งชอบดูกีฬา แตกต่างแต่ไปในทางเดียว

*คนหนึ่งชอบทำอาหาร แต่อีกคนชอบรับประทาน แตกต่างแต่ไปในทางเดียวกันศีลเสมอกัน

  พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ถ้าหากหาคนมีศีลเสมอกัน หรือสูงกว่าเดินไปด้วยกันไม่ได้ ให้เดินไปคนเดียว เพราะคบคนอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าคบคนพาล พาลพาไปหาผิด ถ้าสติเราไม่มั่งคง ดีพอ อีกไม่นาน เราก็จะซึมซับ สิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัว คนฉลาดใช้ชีวิต จึงเลือกคบกัลยาณมิตร ถ้าไม่มีคนมีศีล มีธรรม รอบตัวเลย จงเลือกเดิน "คนเดียว" และมี "สติ" เป็นเพื่อน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธรรมะและชีวิต ภูริทัตตา Bhuritatta)
คงจะพอเข้าใจกันแล้วว่า คำว่า “ศีลเสมอกัน” คืออะไร แล้วใครบ้างควรมี “ศีลเสมอกัน”ความหมายข้างต้นรวมหมายถึงคนที่เป็นคู่รัก เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนร่วมงาน หากมีศีลเสมอกันก็สมารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#กระจายบุญ...เริ่มที่เราให้...สังคมได้ไม่สิ้นสุด

 #กระจายบุญ...พวงหรีดเพื่อสังคม...อุทิศให้ผู้วายชนม์

#กระจายบุญ...บุญที่จับต้องได้

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค