ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโครงการ "ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19"


สรุปยอดบริจาคข้าวกล่อง

จำนวนทั้งหมด 27,242 กล่อง

ตามโครงการ "ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19"

โดยเริ่มบริจาคมาตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม

ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่วางใจให้กระจายบุญได้เป็นตัวแทนในการบริจาค

รวมทั้งผู้ที่นำสิ่งของต่างๆมาให้เราช่วยบริจาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ในโครงการ "ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19" มา ณ ที่นี้

และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

กระจายบุญจะเริ่มกลับมาบริจาคของใช้และสิ่งของที่จำเป็น

ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ตามปกติ

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม

ให้มากกว่าที่คิด อุทิศแด่ผู้ที่จากไป

#กระจายบุญพวงหรีดเพื่อสังคม

#พวงหรีดของสังคมเพื่อสังคม

#พวงหรีดกระดาษรักษ์โลก

#นำรายได้คืนสู่สังคม

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค