ครบรอบ 5 ปี "กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม"

เนื่องในโอกาสที่กระจายบุญเดินทางมาครบ 5 ปี

ทางทีมงานกระจายบุญขอเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆ องค์กรที่ขาดแคลน

ในการขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ชอบแนวคิด ช่วยใช้ ช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

และมีส่วนร่วมให้เกิดการบริจาคมาโดยตลอด

ทางทีมงานกระจายบุญหวังใจว่า ทุกๆท่านจะยังคงให้ความสนับสนุน

อนุเคราะห์เช่นนี้ตลอดไป และเราจะสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นและไม่หยุดทำสิ่งดีๆ

เพื่อสังคมเช่นนี้ตลอดไปเช่นกัน

#ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุ

#ทีมงานกระจายบุญ

------------------------------

กิจกรรมการบริจาคภายใน 1 ปี ล่าสุด

ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 2565

สถานที่ที่กระจายบุญได้ไปบริจาคมาแล้ว

1.อนามัยบ้านฆ้อง จ.ราชบุรี

2.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์ จ.นนทบุรี

3.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี

4.สถานแรกรับเด็กหญิง บ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี

5.สถานสงเคราะห์สัตว์ จิตอาสาช่วยเหลือและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ จ.สมุทรปราการ

6.มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.นนทบุรี

7.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ.กรุงเทพฯ

8.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ

9.โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10.โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี

11.โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี

12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

13.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

14.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

15.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

16.โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

17.โรงเรียนคลองทางหลวง จ.นครปฐม

18.โรงเรียนวัดน้อย จ.นครปฐม

19.โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จ.นครปฐม

20.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ (ประถมต้น) จ.กรุงเทพฯ

21.โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี

22.โรงเรียนวัดหนองลาน จ.กาญจนบุรี

23.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์(ประถมศึกษา-ปลาย) จ.กรุงเทพฯ

24.โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ จ.แพร่

25.โรงเรียนวัดดีบอน(กล่อมเอกชัยวิทยา) จ.ราชบุรี

26.โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จ.นนทบุรี

27.สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

28.บ้านเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

29.บ้านพักคนชรา (บ้านบางแค) จ.กรุงเทพฯ

30.บ้านพักคนชรา (บ้านบางแค2) จ.กรุงเทพฯ

31.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น

32.โรงเรียนบ้านผึ่งแดด จ.มุกดาหาร

33.โรงเรียนบ้านดอนพันชาด จ.อุบลราชธานี

------------------------------

**รวมทั้งหมด 33 สถานที่**

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม

ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค