กำหนดการไปบริจาคชุดอนามัยให้แก่คนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ


กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันพุธที่ 8 ส.ค. 2561

บริจาค "ชุดอนามัย" ให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

• สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

--------------------------------------------------  

กำหนดการเดินทาง  

08/08/2561

10.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

11.30 น. ถึงสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

11.35 – 12.10 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

แผนที่การเดินทาง

https://goo.gl/maps/cN15vityBzz

-------------------------------------------------- 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

ให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่คนพิการทุกประเภททั้งชายหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป

ที่ไม่มีผู้อุปการะ และมีฐานะยากจนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง

และบางส่วน สามารถกลับคืนแก่สังคมและพึ่งตนเองได้

ผู้รับการสงเคราะห์

อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 497 คน

ที่อยู่ : ตำบล ตลาด อำเภอ พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

02-462-5232

-------------------------------------------------- 

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
2. แผ่นรองซับ
3. สบู่ก้อน

--------------------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการในครั้งนี้ผ่าน กระจายบุญ

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป” 

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค