กำหนดการไปบริจาคชุดเครื่องเขียนให้แก่เด็กนักเรียน จังหวัดราชบุรี

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันอังคารที่ 18 ก.ย. 2561

บริจาค "ชุดเครื่องเขียน" ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

•โรงเรียนบ้านตลาดควาย

•โรงเรียนบ้านหนองขนาก

•โรงเรียนบ้านหนองบัวค่าย

--------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง 

18/09/2561

08.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

10.45 น. ถึงโรงเรียนบ้านตลาดควาย

10.50 – 11.30 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป

11.35 – 12.35 น. พักรับประทานอาหาร และเดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองขนาก

12.50 น. ถึงโรงเรียนบ้านหนองขนาก

13.00 – 13.45 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางไปโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย

14.10 น. ถึงโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย

14.15 – 14.55 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

แผนที่การเดินทาง 

https://goo.gl/maps/ZsAxNwL7frp

--------------------------------------------------

โรงเรียนบ้านตลาดควาย จ.ราชบุรี

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง

ที่อยู่ : ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

ผู้อำนวยการ : ผอ.กฤศฌณ กองแก้ว

เปิดการสอน : อนุบาล - ประถมศึกษา

มีนักเรียนประมาณ 104 คน

--------------------------------------------------

โรงเรียนบ้านหนองขนาก จ.ราชบุรี

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง

ที่อยู่ : ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

ผู้อำนวยการ : ผอ.ปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ

เปิดการสอน : อนุบาล - ประถมศึกษา

มีนักเรียนประมาณ 56 คน

--------------------------------------------------

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย จ.ราชบุรี

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง

ที่อยู่ : ตำบล รางบัว อำเภอ จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

ผู้อำนวยการ : ผอ.วัลลพ บาลนคร

เปิดการสอน : อนุบาล - ประถมศึกษา

มีนักเรียนประมาณ 67 คน

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

1.ถุงกันน้ำ   

2.กบเหลาดินสอ   

3.ยางลบ   

4.กล่องใส่ดินสอ   

5.ไม้โปรแทรกเตอร์   

6.ไม้บรรทัดลายฉลุ   

7.ถุงเท้า   

8.ปากกา   

9.ดินสอ   

10.สมุด  

--------------------------------------------------  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค “ชุดเครื่องเขียน” ให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ผ่าน กระจายบุญ

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค