กำหนดการไปบริจาค "ชุดอนามัย" และ "ชุดอาหารแห้ง" ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า จ.กรุงเทพฯ


กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2561

บริจาค "ชุดอนามัย" และ "ชุดอาหารแห้ง"

ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า จังหวัดกรุงเทพฯ

•สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

•สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

----------------------------------------

กำหนดการเดินทาง 

2/10/2561

10.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

10.30 น. ถึงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

10.35 – 11.20 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป

11.20 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร

12.30 – 13.10 น. เดินทางไปสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

13.10 – 13.55 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

แผนที่การเดินทาง 

>>https://goo.gl/maps/WUY4NVNXoc32<<

----------------------------------------

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายอายุ 6-18 ปี จำนวน 150 คน

ให้ได้ตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก

ในสถานรองรับเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม และจิตใจ

ผู้รับการสงเคราะห์ 

อายุ 6-18 ปี จำนวน 150 คน

ที่อยู่ : เลขที่ 1086-1092 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

02-286-2013

----------------------------------------

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 ด้านการศึกษา

ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพแก่เด็ก ตามความสามารถและแนวถนัด

เพื่อให้เด็กสามารถ ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายหน้า

ผู้รับการสงเคราะห์ 

อายุ 6-18 ปี จำนวน 300 คน

ที่อยู่ : เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-345-7484-5

----------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

ชุดอนายมัย

1.น้ำยาฆ่าเชื้อ

2.กระดาษชำระ

ชุดอาหารแห้ง

1.ข้าวสาร

2.ปลากระป๋อง

3.เส้นหมี่

4.น้ำมันพืช

----------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค "ชุดอนามัย" และ "ชุดอหารแห้ง"

ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในครั้งนี้ผ่านกระจายบุญ

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค