กำหนดการไปบริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่สถานสงเคราะห์ จังหวัดชลบุรี

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

บริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่สถานสงเคราะห์ในจังหวัดชลบุรี

•สถานสงเคาระห์คนพิการ บ้านการุณยเวศม์

•สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง

-------------------------------------------------- 

กำหนดการเดินทาง 

17/01/2562

09.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

11.45 น. ถึงสถานสงเคราะห์คนชราบ้านละมุง

11.50 – 12.30 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป

12.40 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร

13.30 – 13.45 น. ถึงบ้านการุณยเวศม์

13.50 – 14.30 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

แผนที่การเดินทาง 

https://bit.ly/2AGpwDC 

-------------------------------------------------- 

บ้านการุณยเวศม์

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้การสงเคราะห์และเลี้ยงดูคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ในปี พศ.2539 ได้ขอพระราชทานนามใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า "สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์"

มีความหมายว่า "บ้านแห่งความกรุณา"


บ้านการุณยเวศม์ รับดูแลเฉพาะคนพิการผู้หญิง

จำนวน 390 คน 

ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 038-241741-2

แฟกซ์: 038-240137

อีเมล์: [email protected]

--------------------------------------------------

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราช

ดำเนินวางศิลาฤกษ์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2510

และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2551 สถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรก

ที่จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ


จำนวน 190 คน

ที่อยู่ ซอย บางละมุง 2 ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 0-3824-1121 , 0-3825-1759

โทรสาร : 038-241-759

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย 

1.สบู่เหลว

2.ถุงมือยาง

3.ถุงขยะ

4.น้ำยาฆ่าเชื้อ

5.กระดาษชำระ

6.ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

7.แผ่นรองซับ

8.สบู่ก้อน

-------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่สถานสงเคาระห์ในครั้งนี้ผ่าน กระจายบุญ   

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค