บุญชมพู

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
บุญม่วง

บุญชมพู

1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
บุญม่วง
รายการของบริจาค 1000 1500 2000 3000
ถุงกันน้ำ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
กบเหลาดินสอ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ยางลบ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
กล่องใส่ดินสอ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ไม้โปรแทรกเตอร์
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ไม้บรรทัด
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ถุงเท้า
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
ปากกา
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
ดินสอ
3 ชิ้น 9 ชิ้น 15 ชิ้น 27 ชิ้น
สมุด
4 ชิ้น 12 ชิ้น 20 ชิ้น 36 ชิ้น
หนังสือเสริมทักษะ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
รวมทั้งสิ้น 18 ชิ้น 54 ชิ้น 90 ชิ้น 162 ชิ้น
รายละเอียดการบริจาค
  • มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
  • โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ข้อความบนพวงหรีด
* หมายเหตุ ตัวอย่างที่พิมพ์บรรทัดที่ 1,2 และโลโก้จะโชว์ให้เห็นอย่างเดียว ตัวงานจริงจะถูกจัดวางตัวอักษรและโลโก้อย่างสวยงาม
* ต้องการใส่โลโก้ จะต้องมีขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 55*55 พิกเซล เพิ่ม (ถ้ามี)

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
ตัวอย่างโลโก้ที่แสดงบนพวงหรีด

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค