บุญชมพู

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม

บุญชมพู

1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
รายการของบริจาค 1000 1500 2000 3000
ถุงกันน้ำ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
กบเหลาดินสอ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ยางลบ
1 ก้อน 3 ก้อน 5 ก้อน 9 ก้อน
กล่องใส่ดินสอ
1 กล่อง 3 กล่อง 5 กล่อง 9 กล่อง
ไม้บรรทัดลายฉลุ
1 ชิ้น 3 ชิ้น 5 ชิ้น 9 ชิ้น
ถุงเท้า
2 คู่ 6 คู่ 10 คู่ 18 คู่
ดินสอ
3 แท่ง 9 แท่ง 15 แท่ง 27 แท่ง
สมุด
5 เล่ม 15 เล่ม 25 เล่ม 45 เล่ม
ปากกา
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
รวมทั้งสิ้น 17 ชิ้น 51 ชิ้น 85 ชิ้น 153 ชิ้น
รายละเอียดการบริจาค
  • บริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ข้อความบนพวงหรีด
* หมายเหตุ ตัวอย่างที่พิมพ์บรรทัดที่ 1,2 และโลโก้จะโชว์ให้เห็นอย่างเดียว ตัวงานจริงจะถูกจัดวางตัวอักษรและโลโก้อย่างสวยงาม
* ต้องการใส่โลโก้ จะต้องมีขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 55*55 พิกเซล เพิ่ม (ถ้ามี)

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
ตัวอย่างโลโก้ที่แสดงบนพวงหรีด

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค