บุญคราม

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
บุญม่วง

บุญคราม

1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
บุญม่วง
รายการของบริจาค 1000 1500 2000 3000
ชุดให้เลือด
1 ขิ้น 3 ขิ้น 5 ขิ้น 9 ขิ้น
ชุดน้ำเกลือ
1 ขิ้น 3 ขิ้น 5 ขิ้น 9 ขิ้น
Threeway
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
Extension Line
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
Catheter I.V.
2 ชิ้น 6 ชิ้น 10 ชิ้น 18 ชิ้น
ผ้าก๊อซชุปยาฆ่าเชื้อ
3 ชิ้น 9 ชิ้น 15 ชิ้น 27 ชิ้น
แผ่นติดแผล
4 ชิ้น 12 ชิ้น 20 ชิ้น 36 ชิ้น
รวมทั้งสิ้น 15 ชิ้น 45 ชิ้น 75 ชิ้น 135 ชิ้น
รายละเอียดการบริจาค
  • บริจาคชุดเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
ข้อความบนพวงหรีด
* หมายเหตุ ตัวอย่างที่พิมพ์บรรทัดที่ 1,2 และโลโก้จะโชว์ให้เห็นอย่างเดียว ตัวงานจริงจะถูกจัดวางตัวอักษรและโลโก้อย่างสวยงาม
* ต้องการใส่โลโก้ จะต้องมีขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 55*55 พิกเซล เพิ่ม (ถ้ามี)

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
ตัวอย่างโลโก้ที่แสดงบนพวงหรีด

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค