บางเรื่องเราอาจจะคาดไม่ถึง


คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเอง บางคนทำเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม

ต่อชาติบ้านเมือง ต่อครอบครัว จนลืมทำเรื่องดี ๆ ให้กับตัวเอง สุขภาพและการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ

หากเราดูแลตัวเองดี จะทำให้หลายต่อหลายอย่างที่เราต้องการทำสามารถไปสู่ผลสำเร็จได้ ฉะนั้นต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวเอง

จะไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี เรื่องที่เรามักมองข้ามกัน จนต้องมีคนมาบอกมาทักเช่น กลางวันดื่มน้ำให้มาก

กลางคืนดื่มให้น้อย วันหนึ่งดื่มกาแฟไม่เกินสองแก้ว ซึ่งพอเรานั่งคิดตามก็เป็นจริงตามที่เขาบอก ยังมีเรื่องดี ๆอีกมากมายที่อยากจะบอกกับเพื่อนในสังคม บางเรื่องเราอาจจะคาดไม่ถึง

แต่หากเราทำได้ก็จะทำให้ชีวิตของเราและคนรอบข้างมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่...สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเอง

เรื่องที่ควรลืม คือ ลืมอายุ ลืมเรื่องที่ผ่านมา ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

สี่เรื่องที่ควรมีไว้ คือ มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ มีเพื่อนที่รู้ใจ มีงานมีการทำ มีบ้านที่อบอุ่น

ห้าอย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ) คือต้องร้อง ต้องเต้น ต้องใช้ ต้องหัวเราะ ต้องรักษาสุขภาพ

หกอย่างที่ไม่ควรทำ คือ หิวแล้วไม่ยอมทาน หิวน้ำไม่ยอมดื่ม ง่วงแล้วไม่ยอมนอน เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก ไม่สบายไม่ยอมรักษา

แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ

 สิ่งมีค่าในชีวิตมีอยู่ 8 อย่าง ที่เราควรภูมิใจ คือ  

 1. การได้เกิดมาเป็นคน

 2. การได้ยลศาสนา

 3. การมีกัลยาณมิตร

 4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย

 5. การมีใจปราศจากริษยา

 6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก

 7. การรู้จักสะกดคำว่า “พอ”

8. การมีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี  สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จรรโลงชีวิต เรื่องที่เราควรหลีกเลี่ยงคือ

ความโกรธ เพราะทำให้หัวใจ"ทำงานหนัก มองไม่ทะลุ สละไม่ลง แพ้ไม่เป็น ปล่อยวางไม่ได้

หากเรายังหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะจมอยู่กับความทุกข์ หากเราแต่สิ่งเหล่านี้

คือ ความรัก จะทำให้หัวใจ "ทำงานดี" หากเรามีความดี ก็จะทำให้หัวใจนั้น "พองโต"

ลองพิจารณาว่าชีวิตที่เหลืออยู่นั้น สิ่งไหนที่ทำให้เราเกิดทุกข์สิ่งไหนที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข …สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเอง

#"เริ่มต้นที่เราอ่าน...สู่การอ่านเพื่อสังคมอุดมปัญญา"

#กระจายบุญ...เริ่มต้นที่เราให้ สังคมได้ไม่สิ้นสุด

#กระจายบุญ...พวงหรีดเพื่อสังคม...อุทิศให้ผู้วายชนม์

#กระจายบุญ...บุญที่จับต้องได้

#กระจายบุญ...ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค