กำหนดการไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค "ชุดเวชภัณฑ์" ผ่านทางกระจายบุญ

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  

กระจายบุญขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อโรงพยาบาล

• มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

--------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง

22/11/2561

22.00 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด

23/11/2561

13.00 – 14.00 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป และเดินทางกลับบริษัท

หมายเหตุ : ผู้มีความประสงค์จะไปร่วมในการบริจาคครั้งนี้ 

สามารถเดินทางไปพบกันได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ตามลิงค์แผนที่การเดินทางด้านล่างตามเวลาที่กำหนด  

แผนที่การเดินทาง   

>>https://goo.gl/maps/4chupQVe8Y52<< 

--------------------------------------------------

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

ตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม (กาย จิต สังคม อารมณ์)

ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิขั้นสูง เป็น Excellence

5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด และสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

โดยให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในเครือข่าย

รวมทั้งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)  

ที่มา :http://www.kkh.go.th/abouts/vision/

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

1.ชุดให้เลือด 

2.ชุดให้น้ำเกลือ 

3.Three way stopcock 

4.Extension line 

5.IV catheter 

6.ผ้าก๊อซชุบยาฆ่าเชื้อ 

7.แผ่นปิดแผล 

--------------------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค โครงการกระจายบุญเพื่อ “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น”

ผ่านทางกระจายบุญในครั้งนี้  

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค