กำหนดการไปบริจาค "ชุดเครื่องเขียน" ให้แก่เด็กนักเรียน จังหวัดตาก

กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

บริจาค "ชุดเครื่องเขียน" ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตาก 

•โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

-------------------------------------------------- 

แผนที่การเดินทาง

https://goo.gl/maps/MMEEUfhnMiM2

-------------------------------------------------- 

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง จ.ตาก

เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดสอนครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ที่อยู่ : ถ. แม่สอด – แม่สะเรียง หมู่ที่ 3 ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง จ. ตาก 63150

ผู้อำนวยการ : นายเสนอ ปิ่นเจริญ

เปิดการสอน : อนุบาล – มัธยมศึกษา

มีนักเรียนประมาณ 295 คน

--------------------------------------------------

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย 

1.ถุงกันน้ำ    

2.กบเหลาดินสอ    

3.ยางลบ    

4.กล่องใส่ดินสอ    

5.ไม้โปรแทรกเตอร์    

6.ไม้บรรทัดลายฉลุ    

7.ถุงเท้า    

8.ปากกา    

9.ดินสอ    

10.สมุด   

--------------------------------------------------   

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค “ชุดเครื่องเขียน” ให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ผ่าน กระจายบุญ 

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค