กำหนดการไปบริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน


กำหนดการกระจายบุญไปบริจาค ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

บริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่มูลนิธิเด็กในจังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

--------------------------------------------------  

กำหนดการเดินทาง

15/11/2562 

09.20 น. ออกเดินทางจากบริษัท กระจายบุญ จำกัด 

10.10 น. ถึงมูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

10.30 – 11.00 น. ส่งมอบของบริจาค ถ่ายรูป 

12.00 น. เดินทางกลับบริษัท 

แผนที่การเดินทาง  

https://1th.me/fHutI

--------------------------------------------------  

บ้านทานตะวัน จ.นครปฐม

บ้านทานตะวันก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๑ โดย คุณศิริพรสะโครบาเนคผู้มองเห็นปัญหาที่กำลังเกิดกับเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี

ที่กำลังรุนแรงคือ ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กที่ในสมัยนั้นทั้งเด็กในชุมชน หรือสังคมเรียกว่าสลัมและเด็กในชนบทตามต่างจังหวัด

ที่มีฐานะยากจนจะมีปัญหาในเรื่องนี้มาก เพราะพ่อแม่ของเด็กจะหาให้เด็กกินแค่อิ่มเหมือนกับตัวพ่อแม่ของเด็ก

โดยไม่นึกถึงคุณค่าของอาหารที่จะได้รับ และด้วยมีฐานะที่ยากจนคือปัญหาหลักของการขาดสารอาหารของเด็ก

บ้านทานตะวัน ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กที่ขาดสารอาหารโดยโรงพยาบาลศิริราช

ในสมัยนั้นจะพบเด็กขาดสารอาหารขั้นรุนแรงจำนวนมากจึงส่งเด็กมารับการฟื้นฟูที่บ้านทานตะวัน แต่ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาขาดสารอาหารมีมากน้อยเท่าไร

จนมีการตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒จึงทราบปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กมาจากความยากจนของครอบครัว

และรวมไปถึงตัวแม่เองที่ขณะตั้งครรภ์ไม่ได้มีการบำรุงเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ด้วยการจัดปรับสภาพแวดล้อมในบ้านทานตะวันให้เป็น “บ้านที่สอง ของทารกและเด็กเล็กด้อยโอกาส”

ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้ดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจพัฒนาการตามวัย

ร่วมกับการทำงานพัฒนาครอบครัวของเด็กร่วมกับแนวทางงานสังคมสงเคราะห์

โดยมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวและเติบโตในสังคมให้ได้มากที่สุด

เว็บไซต์ https://www.ffc.or.th/btw/info/history.php

-------------------------------------------------- 

รายการสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบไปด้วย

1.สบู่เหลว อาบน้ำ/สระผม เบบี้มายด์

2.ถุงมือยางอนามัย

3.ถุงขยะสีดำ

4.น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Dettol

5.กระดาษชำระ

--------------------------------------------------

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค “ชุดอนามัย” ให้แก่มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน ในครั้งนี้ผ่านกระจายบุญ

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม “ให้ได้มากกว่าที่คิด...อุทิศแด่ผู้ที่จากไป”

  • share :
พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค