ช่องทางส่งหลักฐานการชำระเงิน

ติดตามการบริจาค

* ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ตำแหน่งกรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง

ทำไมถึงต้อง “กระจายบุญ”

ช่องทางการสั่งซื้อ

พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค